Salamanca : Juan Del Alamo triomphe face à la corrida de Vellosino

Salamanca : Juan Del Alamo triomphe face à la corrida de Vellosino

Juan delalamo salamancaSalamanca, vendredi 14 septembre

6 toros de Vellosino pour

Morante de la Puebla : salut et salut avec divisions

José Maria Manzanares : silence et silence

Juan Del Alamo : une oreille et une oreille