Mundillo Taurino

Tobarra : El Fandi et Joaquín Galdós sortent en triomphe

El Fandi et Joaquín Galdós sortent en triomphe des arènes de Tobarra dans la région d’Albacete,…